AHMET CEVDET PAŞA

 

Kavaid - Belagat

 

Belagat-i Osmaniye

* Kavaid-i Osmaniye - Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa ile

* Kavaid-i Osmaniye 1317 (TBMM) 197317507

* Medhal-i kavaid

 

Kısas-ı Enbiya

 

* Kısas-ı Enbiya  1  (2)

* Kısas-ı Enbiya  1

* Kısas-ı Enbiya  2 (2)

* Kısas-ı Enbiya  2

* Kısas-ı Enbiya  3

* Kısas-ı Enbiya  4

* Kısas-ı Enbiya  5

* Kısas-ı Enbiya  6

 

Mecelle

 

* Mecelle-i ahkam-ı adliye

 

Tarih-i Cevdet

 

*Tarih-i Cevdet Cild 1

*Tarih-i Cevdet Cild 2

*Tarih-i Cevdet Cild 3

*Tarih-i Cevdet Cild 4

*Tarih-i Cevdet Cild 5

*Tarih-i Cevdet Cild 6

*Tarih-i Cevdet Cild 7

*Tarih-i Cevdet Cild 8

*Tarih-i Cevdet Cild 9

*Tarih-i Cevdet Cild 10

*Tarih-i Cevdet Cild 11

*Tarih-i Cevdet Cild 12

 

Tercüme-i Hal ve Divançe

 

* Ahmed Cevdet Paşa (NSB)

* Ahmed Cevdet Paşa (TDVİA)

* Ahmed Cevdet Paşa Hayatı,Eserleri ve Dîvançe-i Cevdet - Meliha Yıldıran -  (YL)

* Ahmed Cevdet Paşa, Hayatı ve Eserleri - Osman Keskioğlu

* Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı - Fatma Aliye

 

Tezakir

 

* Tezakir 1 (Baysun)

* Tezakir 2 (Baysun)

* Tezakir 3 (Baysun)

* Tezakir 4 (Baysun)

 

Maruzat

 

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1333_45]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1340_78]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1340_79]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1340_80]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1340_82]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1341_84]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1341_87]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1341_88]

* Cevdet Paşa'nın Ma'ruzatı - Abdülkadir Hamdizade [TTEM-1341_89]

 

Hakkında Makaleler

 

* Ahmed Cevdet Paşa’nın felsefi düşüncesi  - Sözen, Kemal  (T0042842)

* Ahmet Cevdet Paşa’nın dilbilgisi kitapları - Karabacak, Esra  (T00117)

* Ahmet Cevdet Paşa’nın eğitim görüşü  Acuner, İbrahim Süphan (T0044989)

* Ahmet Cevdet Paşa’nın sosyal ve iktisadi görüşleri  İzgöer, Ahmet Zeki (T0043608) 

* Ahmet Cevdet Paşa’nın adab-ı sedad adlı eseri - Büyükdinç, Nesibe Feyza (T0056757)

 

Evrakı

 

* Vakanüvis Cevdet Paşa'nın Evrâkı - [TTEM-1333_44]

* Vakanüvis Cevdet Paşa'nın Evrâkı - [TTEM-1333_46] (Mehmed Refik)

* Vakanüvis Cevdet Paşa'nın Evrâkı - [TTEM-1333_47]

Joomla templates by a4joomla