Sinema / Tiyatro

 

    Tiyatro Bilgisi:    

 

*100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi - Metin And

*Aktörlük Sanatı - Stella Adler

*Başlangıçtan 1983'e Türk Tiyatro Tarihi - Metin And

*Beckettyen Karakter Yaratımı (makale) Adnan ÇEVİK

*Bir Aktör Hazırlanıyor - Konstantin S. Stanislavski

*Bir Karakter Yaratmak - Konstantin S. Stanislavski

*Bir Senaryo Yazmak - Michel Chion

*Çağdaş Tiyatroda Aydın Sorunu - Handan Salta

*Dram Sanatı (Tiyatroya Giriş) - Özdemir Nutku

*Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi - Sevda Şener

*Oyun Sanat Bilimi Dramaturgi - Hülya Nutku

*Oyunculuk Üzerine Aykırı Düşünceler - Denis Diderot

*Piyes Yazma Sanatı - Lajos Egri

*Senaryo Kuramı - Semir Aslanyürek ( PDF,  4.5 MB )

*Senaryoda Dialog - Michael Korz

*Shakespeare Sözlüğü - Aziz Çalışlar

*Tiyatro ve İkizi - Antonin Artaud

*Tiyatro İçin Küçük Organon - Bertolt Brecht

*Tiyatro Metinlerinde Alımlama Ve Metin Stratejileri - Fakiye Özsoysal

*Tiyatro Tarihi - Memet Fuat

*Tiyatro Tarihi 1 - Oscar Brockett

*Tiyatro Tarihi 2 - Oscar Brockett

*Tiyatro Terimleri Sözlüğü - H. Taner, M. And, Ö. Nutku

*Tiyatronun kaynağına ilişkin notlar - Sevda Şener

*Türk Tiyatrosu (Açık Öğr. Fak.)

 

 

Osmanlıca Oyun Metinleri

 

*Baria (Dram Dört Fasıl) - Ali Ekrem (Bolayır)

*Begimin Edebiyata Merakı (Komedi Bir Perde) Mehmet Asaf

*Besa Yahut Ahde Vefa (Facia Altı Fasıl) - Şemseddin Sami

*Binnaz (Manzum Facia Üç Perde) - Yusuf Ziya (Ortaç)

*Bir Sukut-u Hayal - Mahmut Yesari

*Cidal (Oyun Beş Fasıl) - Mehmed Rauf

*Çıkmaz Sokak (Tiyatro Üç Perde) - Şehabettin Süleyman

*Ecel-i Kaza (Facia Beş Perde) - Tevfik

*Eşber (Manzum Facia) - Abdülhak Hamid (Tarhan)

*Görenek (Tiyatro) - Mehmed Rifat

*Gülnihal (Tiyatro) - Namık Kemal 

*Hakiki Kahramanlık (Mudhike Bir Perde) - Hayreddin Rüşdi

*Hare (Tekellümî Hikâye) - Süleyman Bahri

*Hayrul Halef - Mahmut Yesari

*İçli Kız (Temsil) - Abdulhak Hamit

*İki Ahbap Çavuşlar (Dram Üç Perde) - Mehmet Hilmi

*Jöntürk (Üç Perdelik Millî Temaşa) - Rahşan Nevvare ve Tahsin Nahid

*Kâbus (Oyun) - Halid Ziya

*Karga İle Tilki - Mahmut Yesari

*Katiller (Millî Dram Üç Perde) - İzzet

*Kördüğüm (Piyes Üç Perde) - Yusuf Ziya (Ortaç)

*Nazife Abdullah Sagir (Tiyatro) - Abdulhak Hamit

*Payitahtın Kapısında (İki Perdelik Manzum Temaşa) - Faik Ali

*Perihan Sultan (Üç Perdelik Tarihi Temaşa) - Memduh Mazlum

*Sardanapal (Tiyatro) - Abdülhak Hamit

*Tam Müstebit yahut İşkilli Memo (Komedi) - Teodor Kasap

*Teselli (Oyun) - Selami İzzet (Sedes)

*Tezer (Tarihî Facia) - Abdülhak Hamit

*Yıldız Faciaları (Piyes) - Moralızade Kadri Vassaf

*Yufka Yürekli Osman - Mahmut Yesari

*Zamane Şıkları (Üç Fasıl Mudhik Tiyatro Oyunu) - Nuri

*Zavallı Jilber (Dram Dört Perde) - Mehmet Şakir

 

 

SİNEMA - SENARYO

 

 

*Bir Senaryo Yazmak - Michel Chion 

*Öykü ve Söylem, Filmde ve Kurmacada Yapı - Seymour Chatman 

*Senaryo Kuramı - Semir Aslanyürek 

*Senaryoda Dialog - Michael Korz 

*Sinema ve Felsefe - Dücane Cündioğlu

 

Joomla templates by a4joomla