Akademik

*Akademik yazım kuralları kitapçığı (Başkent Üniv)

*Arapca Tahkik Dizgi Bibliyografya Esasları (ISAM)

*Bilimsel Araştırmanın Kavramsal Temelleri (Balıkesir Üniv.)

*Bilimsel bir araştırma nasıl hazırlanır (Kalite Ofisi)

*Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Nasıl Yayımlanır - Robert A. Day

*Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu (İst.Üniv.Diş Hek.Fak)

*Introduction to Thesis Writing - Pam Mort

*Lisansüstü Tez Kılavuzu (YÖK)

*Lisansüstü Tez ve Proje Yazım Kılavuzu (Marmara Üniv. Sos. Bil. Ens)

*Makale Formatı (Spor Dergisi)

*Rapor nasıl yazılır

*Sample Honours Thesis Table of Contents (School of  BABS, UNSW)

*Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Terimleri Sözlüğü (AçıkDers.Org) 

*Tez - Rapor Hazırlama Teknikleri - (Balıkesir Üniv.)

*Tez Hazırlama ve Yazım Rehberi - (S.B. Ank. Num. Eğt. ve Araş. Hast.) 

*Tez nasıl yazılır

*Tez Yazım Kılavuzu (Adnan M. Üniv. Tıp Fak.)

*Tez Yazım Kılavuzu (Ankara Üniv. Tıp Fak.)

*Tez Yazım Kılavuzu (Gazi Üniv. Fen Bil. Ens.)

*Tez Yazım Kılavuzu (Tarih ve Medeniyet.Org)

*Tez yazım kılavuzu (Yeditepe Üniv. Müh. Mim Fak.)

*Türkçe Makaleler İçin Referans Kuralları (ISAM)

*Yüksek Lisans Tez - Proje Haz. Kılavuzu (TOBB Eko. ve Tekn. Üniv.) 

*Yük. Lis. ve Dokt. Tez Yaz. Kılavuzu (İst. Üniv. At. İlk. ve İnk. Tar. Ens.) 

 

 


 

POLİSİYE ROMAN

 

      Arsen Lüpen

 

*Arsen Lüpen Herlock Holmes'e Karşı -2

*Arsen Lüpen-30 Tabutlu Ada

*Arsen Lüpen-Barnet ve Ortakları

*Arsen Lüpen.Cilt.5

*Arsen Lüpen-Cilt2

*Arsen Lüpen.Cilt.3

*Arsen Lüpen.Cilt.6

*Arsen Lupen 813 - Maurice Leblanc

  

 

 Mike Hammer

 

*MICKEY SPILLANE ve KEMAL TAHİR

*Çağlayan Yayınevi ve Mayk Hammer

*Derini Yüzeceğim (F.M. İkinci)

*Ecel Saati (F.M.İkinci)

*Gangsterler Kraliçesi - F. M. İkinci 

*Kanlı Baskın

*Kız Avcıları

*Mayk Döndü

*Merdivenden Kan Akıyor.

*Öp Beni Öldüresiye

*Sıra Sende Yosma

*Şimdi Sıra Bende

*Yaşama Şansı Sıfır

*Yılan

 


İran Edebiyatı

 

Farisi

*Babek-i Horremdin - Said Nefisi

*Bûstan - Sadî

*Divan - Şems-i Tebrizi (1-500)

*Divan - Şems-i Tebrizi (2001-2500)

*Divan - Şems-i Tebrizi

*Divan - Sâib-i Tebrizî

*Divan-ı Hezliyyât - Sûzenî

*Eşi'a-tul Lemeât - Cami

*Fih-i Ma Fih - Mevlâna Celaleddin Rumî

*Gazeliyat - Enverî

*Gazeliyat - Sadi

*Gülistan - Şeyh Sadi

*Gülşen-i Râz - Şebüsterî

*Hadikat-ul Hakika - Senai

*Heft Evrang - Abdurrahman Câmî

*Heft Peyker - Nizamî

*Hüsrev ü Şirin - Nizamî

*Kabrken (Tiyatro - Ali Sadıkî

*Leylî vü Mecnun - Nizamî

*Mahzen-ul Esrar - Nizamî

*Mecalis-i Seb'a - Mevlâna Celaleddin Rumî

*Mesnevi - Mevlâna Celaleddin Rumî

*Münacatname - Abdullah-ı Ensarî

*Nefeha-tul Uns - Abdurrahman Câmî 

*Sakiname - Nizamî

*Şahname - Firdevsî

*Zindeginame - Sadi-i Şirazi

 


 

 FRANSIZ EDEBİYATI 

 

*Bulantı - Jean Paul Sartre

*Baudelaire - Jean Paul Sartre 

*Doğudaki Hayalet - Pierre Loti

*Doksan Üç İhtilali - Victor Hugo 

*Graziella - Lamartine 

*Hernani - Victor Hugo 

*İnsanların Dünyası - A. S. Exupery 

*İtiraflar 1 - Jean Jacques Rousseau 

*İtiraflar 2 - Jean Jacques Rousseau 

*Kamelyalı Kadın - Alexandre Dumas Fils

*Kötülük Çiçekleri - Charles Baudelaire

*Küçük Prens - Antoine de Saint Exupery

*Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas

*Üç Silahşörler - Alexandre Dumas 

*Vadideki Zambak - H. De Balzac 

 

 


 

Sinema / Tiyatro

 

    Tiyatro Bilgisi:    

 

*100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi - Metin And

*Aktörlük Sanatı - Stella Adler

*Başlangıçtan 1983'e Türk Tiyatro Tarihi - Metin And

*Beckettyen Karakter Yaratımı (makale) Adnan ÇEVİK

*Bir Aktör Hazırlanıyor - Konstantin S. Stanislavski

*Bir Karakter Yaratmak - Konstantin S. Stanislavski

*Bir Senaryo Yazmak - Michel Chion

*Çağdaş Tiyatroda Aydın Sorunu - Handan Salta

*Dram Sanatı (Tiyatroya Giriş) - Özdemir Nutku

*Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi - Sevda Şener

*Oyun Sanat Bilimi Dramaturgi - Hülya Nutku

*Oyunculuk Üzerine Aykırı Düşünceler - Denis Diderot

*Piyes Yazma Sanatı - Lajos Egri

*Senaryo Kuramı - Semir Aslanyürek ( PDF,  4.5 MB )

*Senaryoda Dialog - Michael Korz

*Shakespeare Sözlüğü - Aziz Çalışlar

*Tiyatro ve İkizi - Antonin Artaud

*Tiyatro İçin Küçük Organon - Bertolt Brecht

*Tiyatro Metinlerinde Alımlama Ve Metin Stratejileri - Fakiye Özsoysal

*Tiyatro Tarihi - Memet Fuat

*Tiyatro Tarihi 1 - Oscar Brockett

*Tiyatro Tarihi 2 - Oscar Brockett

*Tiyatro Terimleri Sözlüğü - H. Taner, M. And, Ö. Nutku

*Tiyatronun kaynağına ilişkin notlar - Sevda Şener

*Türk Tiyatrosu (Açık Öğr. Fak.)

 

 

Osmanlıca Oyun Metinleri

 

*Baria (Dram Dört Fasıl) - Ali Ekrem (Bolayır)

*Begimin Edebiyata Merakı (Komedi Bir Perde) Mehmet Asaf

*Besa Yahut Ahde Vefa (Facia Altı Fasıl) - Şemseddin Sami

*Binnaz (Manzum Facia Üç Perde) - Yusuf Ziya (Ortaç)

*Bir Sukut-u Hayal - Mahmut Yesari

*Cidal (Oyun Beş Fasıl) - Mehmed Rauf

*Çıkmaz Sokak (Tiyatro Üç Perde) - Şehabettin Süleyman

*Ecel-i Kaza (Facia Beş Perde) - Tevfik

*Eşber (Manzum Facia) - Abdülhak Hamid (Tarhan)

*Görenek (Tiyatro) - Mehmed Rifat

*Gülnihal (Tiyatro) - Namık Kemal 

*Hakiki Kahramanlık (Mudhike Bir Perde) - Hayreddin Rüşdi

*Hare (Tekellümî Hikâye) - Süleyman Bahri

*Hayrul Halef - Mahmut Yesari

*İçli Kız (Temsil) - Abdulhak Hamit

*İki Ahbap Çavuşlar (Dram Üç Perde) - Mehmet Hilmi

*Jöntürk (Üç Perdelik Millî Temaşa) - Rahşan Nevvare ve Tahsin Nahid

*Kâbus (Oyun) - Halid Ziya

*Karga İle Tilki - Mahmut Yesari

*Katiller (Millî Dram Üç Perde) - İzzet

*Kördüğüm (Piyes Üç Perde) - Yusuf Ziya (Ortaç)

*Nazife Abdullah Sagir (Tiyatro) - Abdulhak Hamit

*Payitahtın Kapısında (İki Perdelik Manzum Temaşa) - Faik Ali

*Perihan Sultan (Üç Perdelik Tarihi Temaşa) - Memduh Mazlum

*Sardanapal (Tiyatro) - Abdülhak Hamit

*Tam Müstebit yahut İşkilli Memo (Komedi) - Teodor Kasap

*Teselli (Oyun) - Selami İzzet (Sedes)

*Tezer (Tarihî Facia) - Abdülhak Hamit

*Yıldız Faciaları (Piyes) - Moralızade Kadri Vassaf

*Yufka Yürekli Osman - Mahmut Yesari

*Zamane Şıkları (Üç Fasıl Mudhik Tiyatro Oyunu) - Nuri

*Zavallı Jilber (Dram Dört Perde) - Mehmet Şakir

 

 

SİNEMA - SENARYO

 

 

*Bir Senaryo Yazmak - Michel Chion 

*Öykü ve Söylem, Filmde ve Kurmacada Yapı - Seymour Chatman 

*Senaryo Kuramı - Semir Aslanyürek 

*Senaryoda Dialog - Michael Korz 

*Sinema ve Felsefe - Dücane Cündioğlu

 

 


 

Edebiyat Ders Kitapları

 

*Edebiyat  Lise 2 - Mehmet Kaplan

*Edebiyat  Lise 3 - Mehmet Kaplan

*Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 1  - N.S. Banarlı

*Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 2  - N.S. Banarlı 

*Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 3  - N.S. Banarlı 

*Metinlerle Türk Edebiyatı Lise 4- A.Nisari 

*Türk Dili ve Ed. Lise 1 - Ö.Sarıca, M.Ünlü, Ö.Özcan

*Türk Dili ve Ed. Lise 2 - Ö.Sarıca, M.Ünlü, Ö.Özcan

*Türk Dili ve Ed. Lise 3 - Ö.Sarıca, M.Ünlü, Ö.Özcan

*Türk ve Batı Ed. Lise 3 - İhsan Yaşar Balkır 

 


 

 

Amerikan Edebiyatı

 

*Bütün Hikâyeleri - Edgar Allen Poe

*Çanlar Kimin İçin Çalıyor - Ernest Hemingway      

*Silahlara Veda - Ernest Hemingway

*Yaşlı Adam Ve Deniz Ve Seçilmiş Hikâyeler - Ernest Hemingway

*Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck            

*İnci - John Steinbeck

*Yukarı Mahalle - John Steinbeck                      

*Seçme Hikâyeler - OHenry   

 


 

Divan Edebiyatı

 

Nef'i

 

*Bir Nef'i Şakirdi -  Köprülüzade M. Fuat

*Divan Gazelat - Nef'i

*Divan (Talik) - Nef'i

*Divan Şiirlerinde Nef'i - İlyas Kayaokay

*Divan (2) - Nef'i

*Nef'i - Ebüzziya Tevfik

*Nef'i - Ebüzziya Tevfik (2)

*Nef'i - Necmeddin Halil Onan

*Nef'i - Nihad Sami Banarlı

*Nef'i - Bursalı M. Tahir

*Nef'i-yi Zaman Ali Hadi

*Nef'i; Siham-ı Kaza ve Türkçe Divan mukayesesi - Ahmet Akgül

*Nef'ide Tasannu (Edebiyat Fakültesi Mecmuası) - Ali Ekrem

*Nef'iye Dair (Türk Tarih Encümeni Dergisi) - İbnül Emin Mahmut Kemal (İnal)

*Nef‘i (TDVİA) - Metin Akkuş

*Tarih ve Edebiyat Mecmuası - 1335_16_347.Sayfa

*Teşaur-u Nef'iyane - Fazıl Ahmet

 


 

Türk Halk Edebiyatı

 

*Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu 24-27 Ekim 1985

*Folklor ve Halk Edebiyatı - Eflatun Cem Güney

*Halk Edebiyatına Giriş - Şükrü Elçin

*Halk Edebiyatında Hamzanameler - Lütfi Sezen

*Karacaoğlan - Mustafa Necati Karaer

*Türk Edebiyatı - Komisyon (MEB)

*Türk Halk Edebiyatı - İgnacz Kunos

*Türk Halk Edebiyatı - Naim Alkan

*Türk Halk Edebiyatı - Pertev Naili Boratav

*Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni - Feyzi Halıcı

*Türk Halk Edebiyatı El Kitabı - Abdurrahman Güzel

*Ziya Gökalp'da Halk Edebiyatı - Rıza Filizok

 


 

 

Türk Edebiyatı Tarihi

 

*Türk Edebiyatı Tarihi - Mehmet Fuat Köprülü

*Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1 - Nihad Sami Banarlı

*Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 2 - Nihad Sami Banarlı

*Miftahü'l-kütüb ve esamî-i müellifîn fihristi - ...   (Osmanlıca)

*Bursalı Mehmed Tahir - Osmanlı Müellifleri_I (haz. A.F.Yavuz - İ. Özen)

*Bursalı Mehmed Tahir - Osmanlı Müellifleri_II (haz. A.F.Yavuz - İ. Özen)

*Bursalı Mehmed Tahir - Osmanlı Müellifleri_III (haz. A.F.Yavuz - İ. Özen)

*Edebiyat  Lise 2 - Mehmet Kaplan

*Edebiyat  Lise 3 - Mehmet Kaplan

*İdarei Osmaniye Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri - Bursalı Mehmed Tahir

*Mehmet_Fuat_Koprulu-Turk_Edebiyati_Tarihi-libre

*Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 1  - Nihat Sami Banarlı

*Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 2  - Nihat Sami Banarlı

*Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 3  - Nihat Sami Banarlı

*Metinlerle Türk Edebiyatı Lise   4 - A_Nisari

*Müntehabat Masâri Ebyat - BursalıMehmetTahir

*Nihad Sami Banarlı-Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1

*Nihad Sami Banarlı-Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 2

*Kırım Müellifleri (Bursalı Mehmet Tahir) (haz. Mehmet Sarı)

*Türk Dili ve Edebiyatı Lise 1 - Özdemir Sarıca, Mahir Ünlü, Ömer Özcan

*Türk Dili ve Edebiyatı Lise 2 - Özdemir Sarıca, Mahir Ünlü, Ömer Özcan

*Türk Dili ve Edebiyatı Lise 3 - Özdemir Sarıca, Mahir Ünlü, Ömer Özcan

*Türk Şairleri (I) - Sadeddin Nüzhet Ergun

*Türk ve Batı Ed. Lise 3 - İhsan Yaşar Balkır

*Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi  1 - Heyet

*Türkçenin Sırları - Nihad Sami Banarlı

 


 

 Portreler

*Ahmed Cevdet Paşa Hayatı, Eserleri ve Dîvançe - Meliha Yıldıran

*Ahmed Midhat Efendi - Mustafa Baydar

*Âkifname (Mehmed Âkif)- Hasan Basri Çantay

*Azîz Mahmûd Hüdâyî - Ziver Tezeren

*Erzurumlu İbrahim Hakkı - Amil Çelebioğlu

*Fuad Köprülü - Orhan F. Köprülü 

*Halit Fahri Ozansoy - Metin Kayahan Özgü

*Mevlâna Celâleddîn-i Rumî - Mehmet Önder

*Mustafa Şekip Tunç - Hayrani Altıntaş

*Nabi - Abdulkadir Karahan

*Necip Fazıl Kısakürek - Orhan Okay

*Necmettin Halil Onan - Abdulkadir Hayber

*Nedim - Hasibe Mazıoğlu

*Ömer Bedrettin Uşaklı - İlhan Geçer

*Peyami Safa - Cahit Sıtkı

*Peyami Safa - Ergun Göze

*Refik Hâlid Karay - Şerif Aktaş

*Rıza Tevfik - Abdullah Uçman

*Ziya Paşa - Önder Göçgün

*Ziya Paşa Hayatı, Sanatı, Eserleri - Şükrü Kurgan

 

 

 


 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla